Радіологічне відділення

Історія створення

Радіологічне відділення відкрите в 1948 році згідно наказу обласного відділу охорони здоров’я від 17.11.1948 р. № 327 на базі обласного онкологічного диспансеру для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим та іншим категоріям хворих області, розгорнуте на 60 ліжок. Кількість ліжок у радіологічному відділенні зменшено до 48.

Кадровий склад

У відділенні працює 5 лікарів, всі атестовані.

Завідуючий відділенням

Оніцева Тетяна Володимирівна

лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 19 років, категорія «Вища»

Лікарі – ординатори:

 • Ігін Володимир Кімович
  лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 16 років, категорія «Вища»
 • Воробйов Андрій Петрович
  лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 16 років, категорія «Перша»
 • Смаглюк Ігор Віталійович
  лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 19 років, категорія «Вища»
 • Щербакова Лариса Борисівна
  лікар – радіолог, стаж роботи за фахом 22 роки, категорія «Друга»

Старша медична сестра відділення – Алєксєєва Галина Володимирівна – медична сестра категорія «Вища», стаж роботи 40 років

Середній медичний персонал – 15 медичних сестер (5 – «Вища» категорія, 3 – «Перша» категорія, 1 – «Друга» категорія), 8 рентгенлаборантів
Молодший медичний персонал – 20 чоловік.

На базі радіологічного відділення створена служба радіаційної безпеки (наказ №165 від 16.11.2010р.). Радіаційний контроль є невід’ємною складовою частиною забезпечення ефективного лікування та радіаційної безпеки як хворих, так і співробітників відділення.

Керівник служби Жиленко Світлана Іванівна – провідний інженер-радіолог. Стаж роботи за фахом 34 роки, пройшла стажування по програмі МАГАТЄ в інституті медичної радіології та двічі за кордоном м.Мінськ (Білорусія)
– Бабак Сергій Степанович
інженер-радіолог, стаж роботи 3 роки.
– Кириченко Олена Володимирівна
технік – дозиметрист, стаж роботи за фахом 5 років.
– Богачук Світлана Олександрівна
технік – дозиметрист, стаж роботи за фахом 4 роки.

Радіологічне відділення приймає активну участь в Міжнародній програмі МАГАТЄ ВОЗ по ТЛД- аудиту, ціллю якої є перевірка якості калібровки радіотерапевтичних пучків. Координатором програми являється ДУ «Інститут мед радіології
ім. С.П. Григор’єва» АМН України.

Служба радіаційної безпеки забезпечена:

 • Дозиметр універсальний UNIDOS 2001р
 • Дозиметр універсальний UNIDOS E
 • Дозиметри ДКС-96( 2шт.)

Матеріально – технічна база

Радіологічне відділення складний багатоструктурний підрозділ диспансеру , розташоване на 3-х поверхах; відповідає вимогам НРБУ та санітарним правилам. Радіологічний підрозділ здійснює роботу з джерелами іонізуючого випромінювання на підставі таких дозвільних документів: ліцензія ДІЯР №03060157 термін дії до 07.02.2019р. та санітарні паспорти на всі апарати.

Перший поверх – блок дистанційної гамма-терапії та рентгентерапії. На блоці розміщені: два апарати «АГАТ Р-1», один апарат «АГАТ-ВУ», один апарат «РЕНТГЕН-ТА» та один апарат «РУМ-17».

На другому та четвертому поверхах знаходяться приміщення для перебування хворих – 1-місні, 2-місні, 3-місні та 4-місні палати. маніпуляційні кабінети, процедурний кабінет та допоміжно-господарські приміщення.

Види медичної допомоги

У відділенні проводяться всі види променевого лікування, а саме:
1.Дистанційна гамма-терапія;
2.Внутрішньо-порожнинна гамма-терапія (брахітерапія);
3.Близькофокусна рентгентерапія;
4.Напівглибока рентгентерапія.
Дистанційна гамма-терапія – коли джерело випромінювання розміщується на відстані від пухлини ,проводиться на апараті АГАТ-РІ-(2).
Внутрішньо-порожнинна гамма-терапія (апарат АГАТ-ВУ) для лікування пухлин шийки матки, тіла матки, прямої кишки, піхви, порожнини рота з використанням автоматичної подачі джерел з дискретним їх переміщенням (брахітерапія). Метод заснований на безпосередньому введенні в уражений раковою пухлиною орган джерела радіоактивного випромінювання;
– Близькофокусна рентгентерапія:
– рентген терапевтичний апарат (РТА) для близькофокусної рентгенотерапії поверхнево-розміщених пухлин. Використовується для лікування раку шкіри, губи;
– Напівглибока рентгентерапія:
– рентген терапевтичний апарат для напівглибокої і глибокої рентгенотерапії( РУМ-17). Використовується для лікування пухлинних і не пухлинних захворювань (лейкоз, шпори, артрити, остеомієліти, панариції і т.д.).
Близько 65% онкохворих Кіровоградської області отримують променеву терапію в тому чи іншому вигляді:
1.Як самостійний метод лікування.
2.Як один з методів комплексного лікування,
3.Як симптоматичне лікування.

Усі хворі,що проходять променеву терапію, профільні, поступають у відділення після комісійного огляду, при 100% обґрунтованості діагнозу.